Velkommen til Forældreskabet

Jeg henvender mig til fagpersoner, som arbejder med forældrekompetenceundersøgelser eller familiebehandling. Klientgruppen er famililier, hvor en eller begge forældre har en psykisk lidelse, personlighedsforstyrrelse eller psykosocial problematik. Denne målgruppe stiller fagpersoner over for særligt komplekse problemstillinger.

Der stilles krav til:

Viden om, hvilke signaler og hvilken adfærd hos børn, der peger på en utryg tilknytning til den primære omsorgsperson.

Kendskab til forældrenes diagnoser og psykologiske problemstillinger, og hvilke konskvenser de kan have for forældreskabet.

Kompetence til at kommunikere med forældre med forskellige psykiske vanskeligheder, så angstniveauet minimeres og uhensigtsmæssig diskussion undgåes.

Bevidsthed om og kendskab til tegn på splitting mellem fagpersoner, Herunder kendskab til risikoen for parallelprocesser i arbejdet med målgruppen.

Kendskab til forældres tilknytningshistorie samt utrygge tilknytningsmønstres betydning for forældrekompetencen.